Vorgod Skakklub

 

 

 

Så er forsamlingsloftet hævet så meget, at bestyrelsen har besluttet at afholde generalforsamling for  Vorgod Skakklub tirsdag d. 25. mej 2021.

Sted: Vorgod Skole klokken 19.00.

Dagsorden i følge vedtægterne - hvilket vil sige:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab ved kassereren.

4. Valg til bestyrelsen (Claus, Karl Martin og Peder på valg).

5. Valg af revisor.

6. Indkomne forslag.

7. Kontingentets størrelse.

8. Eventuelt.

Vi ses den 25. maj.

Husk at støtte vor sponsorer - de støtter os.

 

Sponsorer:

 Vestjyllands Forsikring G/S

                                      Handelsbanken

 Skjern gulve

                                     Andelskassen

Landbobanken

                                      Westergaards Hotel

Jyllands Park Zoo

                                      Shell, Barde

EDC-bolig

                                      Barde EL-service

Vorgod Bageri

                                      Din Tøjmand

Rimmerhus Maskinforretning