Vorgod Skakklub

 

 Opstart med generalforsamling

i

Vorgod Skakklub

 

På grund af Corona-epidemien afholdes generalforsamlingen sammen med opstartsaftenen.

 

Tid: Tirsdag d. 8. september klokken 19::00

Sted: Vorgod Skole

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab ved kassereren

4. Valg til bestyrelsen 

(Frede, Allan, Jesper og Johannes er på valg. Frede modtager ikke genvalg.

5. Valg af revisor

6. Indkomne forslag

7. Kontingentets størrelse

8. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

Husk at støtte vor sponsorer - de støtter os.

 

Sponsorer:

 Vestjyllands Forsikring G/S

                                      Handelsbanken

 Skjern gulve

                                     Andelskassen

Landbobanken

                                      Westergaards Hotel

Jyllands Park Zoo

                                      Shell, Barde

EDC-bolig

                                      Barde EL-service

Vorgod Bageri

                                      Din Tøjmand