Vorgod Skakklub

Vorgod Hurtigskak 2016 begynder i morgen torsdag.

Se mere om turneringen her:

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=23536&curtab=tour-table

 

NYHEDER

 

 

Generalforsamling i Vorgod-skakklub

Indbydelse til generalforsamling i Vorgod-skakklub den 26. april 2016 kl. 19.00

Dagsordnen er:

  1. Valg af dirigent
  2. formands beretning, herunder præmieoverrækkelse
  3. Kassereren fremlægger det revidererede regnskab
  4. Valg af bestyrelse (Jesper, Frede, Børge og Allan)
  5. Suppleant; Egon Rosendal
  6. Valg af revisor (revisor er Jørgen Nørgaard)
  7. Indkomne forslag skal indleveres senest 8 dage før
  8. fastsættelse af kontingent for 2016/2017
  9. Eventuelt

Vorgod-Skakklub er vært ved en anretning.

Måske bliver der også tid til skak.

 

På bestyrelsens vegne, Frede B. Vistisen

 

 

 

 

 

 

 

Vi spiller skak de fleste tirsdage fra 19-23 på Vorgod-Barde skole, Nørrelundsvej 2, 6920 Videbæk - Har du lyst at være med, så kik ind. Tjek kalenderen her på hjemmesiden.