Vorgod Skakklub

 

 

 

Vorgod Skakklub afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 3. maj 2022 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4. Valg til bestyrelsen (Allan, Johannes, Frank og Jesper er på valg)  

     +2 suppleanter.

5. Valg af revisor.

6. Indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Eventuelt.

Vorgod Skakklub er vært ved en let anretning.

 

 

Traditionen tro er vi igen i år inviteret til Ringkøbing. Det skal i år være den 19/4 (tirsdag efter påskeferien).

Det kommer til at presse afslutningen på klubturneringen, da vi skal have hurtigturnering i maj. Vi må prøve at løse det problem så godt vi kan.

 

Husk at støtte vor sponsorer - de støtter os.

 

Sponsorer:

 Vestjyllands Forsikring G/S

                                      Handelsbanken

 Skjern gulve

                                     Andelskassen

Landbobanken

                                      Westergaards Hotel

Jyllands Park Zoo

                                      Shell, Barde

EDC-bolig

                                      Barde EL-service

Vorgod Bageri

                                      Din Tøjmand

Rimmerhus Maskinforretning